مقایسه کالا

تارفی

تارفی

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 مرداد 1391
تارفی

مکین دریا

مکین دریا

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 مرداد 1391
مکین دریا

بانک ایران زمین

بانک ایران زمین

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 01 مرداد 1391
بانک ایران زمین

سام سرویس خاورمیانه (سامسونگ)

سام سرویس خاورمیانه (سامسونگ)

نوع سیستم: TVM200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 31 تیر 1391
سام سرویس خاورمیانه (سامسونگ)

آمورا سیر

آمورا سیر

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 05 تیر 1391
آمورا سیر

نوگام

نوگام

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 04 تیر 1391
نوگام

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 24 خرداد 1391
دانشگاه صنعتی شریف

صنایع داروسازی سبحان

صنایع داروسازی سبحان

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 10 خرداد 1391
صنایع داروسازی سبحان

رهپویان شریف

رهپویان شریف

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 05 اردیبهشت 1391
رهپویان شریف

جم

جم

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 05 اردیبهشت 1391
جم

ترنج فناور

ترنج فناور

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 23 فرودین 1391
ترنج فناور

تابان شهر

تابان شهر

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 19 فرودین 1391
تابان شهر

سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 19 فرودین 1391
سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

صندوق نسوز کاوه

صندوق نسوز کاوه

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 11 اسفند 1390
صندوق نسوز کاوه

محصولات غذایی کاله

محصولات غذایی کاله

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 06 بهمن 1390
محصولات غذایی کاله

فرما طب

فرما طب

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 07 دی 1390
فرما طب

فومن شیمی

فومن شیمی

نوع سیستم: TDA200 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 05 آذر 1390
فومن شیمی

فولادیان

فولادیان

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 03 آبان 1390
فولادیان

کالا مهر دنیا

کالا مهر دنیا

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 23 مهر 1390
کالا مهر دنیا

ماشین رول

ماشین رول

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 28 شهریور 1390
ماشین رول

صنام

صنام

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 28 شهریور 1390
صنام

دانشگاه آزاد اسلامی (مرکزی)

دانشگاه آزاد اسلامی (مرکزی)

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 13 تیر 1390
دانشگاه آزاد اسلامی (مرکزی)

فراکوه

شرکت فراکوه

نوع سیستم: TDE100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 31 خرداد 1390
فراکوه

هماهنگ یار

هماهنگ یار

نوع سیستم: TDA100D ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 21 خرداد 1390
هماهنگ یار