نظرسنجی

تمامی شرکت ها و سازمان ها از ارائه انواع خدمات، کالاها و اطلاعات به افراد جامعه یک هدف مشترک و نهایی دارند: رضایت مشتریان. اگر مشتریان از نحوه کار یک شرکت رضایت داشته باشند و محصولات و خدمات آن شرکت را برای رفع نیازهای خود انتخاب کنند.

آیا از نحوه برخورد پرسنل شرکت راضی هستید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آیا از نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم راضی هستید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آیا از پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات ایده آل گستر راضی هستید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آیا از پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات ایده آل گستر راضی هستید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
آیا از پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات ایده آل گستر راضی هستید؟
ضعیف
متوسط
خوب
عالی