مقایسه کالا

سینماایران

سینماایران

نوع سیستم: TD1232 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
سینماایران

شرکت نوین گداز امین

شرکت نوین گداز امین

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
شرکت نوین گداز امین

مرکز مطالعات شهرداری

مرکز مطالعات شهرداری تهران

نوع سیستم: TDA600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
مرکز مطالعات شهرداری

پژوهشکده مالی و پولی بانک مرکزی

پژوهشکده مالی و پولی بانک مرکزی

نوع سیستم: TDE600 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
پژوهشکده مالی و پولی بانک مرکزی

حزب مؤتلفه اسلامی

حزب مؤتلفه اسلامی

نوع سیستم: TD500 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
حزب مؤتلفه اسلامی

تعاونی مسکن فرهنگیان ایران

تعاونی مسکن فرهنگیان ایران

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
تعاونی مسکن فرهنگیان ایران

لوازم آرایشی و بهداشتی جی

لوازم آرایشی و بهداشتی جی

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: 80 شماره تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
لوازم آرایشی و بهداشتی جی

موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا (ع)

موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا (ع)

نوع سیستم: TDA600 ظرفیت سیستم: 200 خط شهری - 1000 داخلی تاریخ اجرا: 16 شهریور 1398
موسسه مالی و اعتباری مهر امام رضا (ع)

کیا صنعت

کیا صنعت

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 17 اسفند 1397
کیا صنعت

داروسازی تهران دارو

داروسازی تهران دارو

نوع سیستم: TDA600 ظرفیت سیستم: 960 پورت تاریخ اجرا: 14 اسفند 1397
داروسازی تهران دارو

شرکت هلی کوپتری ایران

شرکت هلی کوپتری ایران

نوع سیستم: TDA100 ظرفیت سیستم: 96 پورت تاریخ اجرا: 17 دی 1397
شرکت هلی کوپتری ایران

رستوران بنلی

رستوران بنلی

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 11 آذر 1397
رستوران بنلی

فولاد شادگان

فولاد شادگان

نوع سیستم: NS1000 ظرفیت سیستم: 1000 پورت تاریخ اجرا: 27 آبان 1397
فولاد شادگان

فرآورده های نفتی سیه فام

فرآورده های نفتی سیه فام

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 16 مهر 1397
فرآورده های نفتی سیه فام

الگو تجارت آتیه

الگو تجارت آتیه

نوع سیستم: TDE200 ظرفیت سیستم: 160 پورت تاریخ اجرا: 08 مهر 1397
الگو تجارت آتیه

گروه مالی بانک مسکن

گروه مالی بانک مسکن

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 21 شهریور 1397
گروه مالی بانک مسکن

پتروشیمی بیستون

پتروشیمی بیستون

نوع سیستم: NS1000 ظرفیت سیستم: 1000 پورت تاریخ اجرا: 11 شهریور 1397
پتروشیمی بیستون

کارآفرینان صنعت ذوب و فلزات

کارآفرینان صنعت ذوب و فلزات

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 27 مرداد 1397
کارآفرینان صنعت ذوب و فلزات

پایشگران مدیریت طرح

پایشگران مدیریت طرح

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 07 مرداد 1397
پایشگران مدیریت طرح

هلدینگ ایرانیان فاخر

هلدینگ ایرانیان فاخر

نوع سیستم: TDA600 ظرفیت سیستم: 960 پورت تاریخ اجرا: 24 تیر 1397
هلدینگ ایرانیان فاخر

سرب و روی کیمیا گوهران

سرب و روی کیمیا گوهران

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت تاریخ اجرا: 16 تیر 1397
سرب و روی کیمیا گوهران

شرکت بتا صنعت ایلیا

شرکت بتا صنعت ایلیا

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 12 شهری و 34 خط داخلی تاریخ اجرا: 20 خرداد 1397
شرکت بتا صنعت ایلیا

تصفیه خانه شماره 2 تهران کن

تصفیه خانه شماره 2 تهران کن

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 13 دی 1396
تصفیه خانه شماره 2 تهران کن

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نوع سیستم: NS500 ظرفیت سیستم: 48 شهری و 128 خط داخلی تاریخ اجرا: 23 آذر 1396
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان