فولاد شادگان

نوع سیستم: NS1000

ظرفیت سیستم: 1000 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۸/۲۷

توضیحات پروژه: