مقایسه کالا
loading

اتمام پروژه نصب دستگاه سانترال دربانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

اخبار ایده آل گستر

اتمام پروژه نصب دستگاه سانترال دربانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

اتمام پروژه نصب دستگاه سانترال دربانک ملت شعبه مرکزی استان تبریز

بااستعانت از خداوند متعال، پروژه دیگر انجام شده توسط شرکت ایده آل گسترصدر،پروژه مربوط به بانک ملت شعبه مرکزی استان تبریزمی باشد،شایان ذکراست که این پروژه چندی پیش توسط شرکت ایده آل گستر صدر با موفقیت به اتمام رسید.دراین پروژه که از دستگاه   TDE600 بکاربرده شده،دارای 296 خط داخلی و48 خط شهری ویک لینک (PRI)  بوده است.

به امید موفقیت های روز افزون
 

نظرات خبر
نظری ثبت نشده است!