مقایسه کالا
فایل ورژن 8 برای ارتقاء ورژن کارتهای KX-TDA 0172 - KX-TDA0171 - KX-TDA0170

فایل ورژن 8 برای ارتقاء ورژن کارتهای KX-TDA 0172 - KX-TDA0171 - KX-TDA0170

0 دیدگاه

همانگونه که در جریان میباشید گوشی های جدید مدل KX-DT546 بر روی مراکز تلفن سانترال سری TDA , TDE که قبلا نصب گردیده اند کار نمیکند این به دلیل ورژن پایین کارتهایی میباشد که در گذشته نصب گردیده اند . لازم است برای نصب این گوشیها  ورژن کارت به ورژن 8 و ورژن مرکز سانترال TDA به 5.1 ارتقاء یابد لذا فایل ارتقاء به ورژن  8 کارتهای  KX-TDA0170 و KX-TDA0172 و KX-TDA0171 و فایل ارتقاء مراکز TDA به ورژن 5.1 با همکاری جناب اسکویی در سایت برای دانلود کاربران قرار گرفت .

نظرات کاربران