مقایسه کالا

اخبار مرتبط با تگ

همکاری گوگل و آوایا در راه کار مراکز تماس برای کسب و کارها

زانه صدها هزار نفر در دنیا در شرایط مختلف، در منزل، محل کار، اتومبیل، مترو یا در هر محل دیگری حتی بهنگام پیاده روی روزانه از شرکت هایی در حال دریافت خدمات مشترکین هستند، پس هزاران Agent در م

اخبار ایده آل گستر 30 فرودین 1394 واحد خبر ایده آل 1114

عقد قرارداد یکپارچه سازی سیستم مخابراتی راین خودرو

عقد قرارداد یکپارچه سازی سیستم مخابراتی راین خودرو

اخبار ایده آل گستر 25 بهمن 1393 واحد خبر ایده آل 1114

عقد قرارداد نصب و بهینه سازی سیستم مخابراتی برجهای تهران

عقد قرارداد نصب و بهینه سازی سیستم مخابراتی برجهای تهران

اخبار ایده آل گستر 10 بهمن 1393 واحد خبر ایده آل 1114