تجهیزات جانبی

برای نمایش تصویر بازتاب شده از ویدئوپروژکتور نیاز به پرده نمایش است. کیفیت نمایش تصویر دستگاه، علاوه بر ویدئوپروژکتور به پرده های نمایش بستگی دارد و اگر از دیوار یا پرده های غیر استاندارد و بی کیفیت استفاده کنید، ارائه خوبی نخواهید داشت.برای انتخاب پرده نمایش ویدئوپروژکتور، باید پارامتر های مختلفی را در نظر گرفت. اولین نکته نوع پرده است که با توجه به مصرف کاربر تعیین می شود. پرده نمایش پایه دار بیشتر برای مصارف پرتابل یا قابل حمل استفاده می شود که مجهز به پایه ی جمع شونده است و حمل و نقل آن آسان است - پرده نمایش دیواری یا سقفی برای مصارف نصب ثابت مانند کلاس هوشمند، اتاق کنفرانس استفاده می شود. و در مواقعی که از آن استفاده نمی شود می توان آن را در غلاف یا محفظه اش جمع کرد.
- پرده نمایش موتورایز یا برقی روی دیوار یا سقف نصب می شود و توسط ریموت کنترل از فاصله دور قابل کنترل هستند.