مقایسه کالا
مرتب سازی بر اساس:
دانگل وای فای یالینک WF50
دانگل وای فای یالینک WF50
Yealink Wi-Fi USB Dongle WF50

1,050,000 تومان

کنسول تحت شبکه یالینک EXP50
کنسول تحت شبکه یالینک EXP50
Yealink EXP50 Expansion Module

2,790,000 تومان

هدست یالینک YHS33
هدست یالینک YHS33
Yealink YHS33 Headset

1,070,000 تومان

آداپتور هدست بیسیم یالینک EHS36
آداپتور هدست بیسیم یالینک EHS36
Yealink EHS36 Wireless Headset Adapter

1,080,000 تومان

کنسول تحت شبکه یالینک EXP20
کنسول تحت شبکه یالینک EXP20
Yealink EXP20 Expansion Module

2,440,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T21P E2
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T21P E2
Yealink SIP-T21P E2 IP Phone

1,600,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T29G
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T29G
Yealink SIP-T29G IP Phone

3,620,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T19P E2
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T19P E2
Yealink SIP-T19P E2 IP Phone

1,520,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T53W
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T53W
Yealink SIP-T53W IP Phone

4,250,000 تومان

تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP920
تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP920
Yealink CP920 IP Conference Phone

10,240,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T23G
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T23G
Yealink SIP-T23G IP Phone

2,040,000 تومان

تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP960
تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP960
Yealink CP960 IP Conference Phone

15,400,000 تومان

تلفن کنفرانس دکت یالینک CP930W-Base
تلفن کنفرانس دکت یالینک CP930W-Base
Yealink CP930W-Base Wireless DECT Conference Phone

14,300,000 تومان

تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP960-WirelessMic
تلفن کنفرانس تحت شبکه یالینک CP960-WirelessMic
Yealink CP960-WirelessMic IP Conference Phone

22,300,000 تومان

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T19P
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T19P
Yealink SIP-T19P IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T20P
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T20P
Yealink SIP-T20P IP Phone

تماس بگیرید

هدست یالینک YHS33-USB
هدست یالینک YHS33-USB
Yealink YHS33-USB Headset

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه بی سیم یالینک SIP-W60P
تلفن تحت شبکه بی سیم یالینک SIP-W60P
Yealink W60P Cordless DECT IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک VP59
تلفن تحت شبکه یالینک VP59
Yealink Smart Video VP59 IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T46S
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T46S
Yealink SIP-T46S IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T48S
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T48S
Yealink SIP-T48S IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T40P
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-T40P
Yealink SIP-T40P IP Phone

تماس بگیرید

تلفن تحت شبکه یالینک SIP-VP-T49G
تلفن تحت شبکه یالینک SIP-VP-T49G
Yealink SIP-VP-T49G IP Phone

تماس بگیرید

تلفن دکت تحت شبکه یالینک W59R
تلفن دکت تحت شبکه یالینک W59R
Yealink W59R DECT IP Phone

تماس بگیرید