گروه خودروسازی راین

نوع سیستم: TDE200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۲/۱۰/۰۲

توضیحات پروژه:

در این مرکز یک دستگاه سانترال TDE200 به همراه یک دستگاه صندوق صوتی TVM200 نصب و راه اندازی گردیده است.