کانون سردفتران ودفتر یاران قوه قضاییه

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم: 64 خط شهری و216 خط داخلی

تاریخ اجرا:۱۳۹۵/۰۹/۰۷

توضیحات پروژه: