کارخانجات پل فیلم و پلات

نوع سیستم: TDE600

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۳/۰۴/۳۱

توضیحات پروژه:

دفتر مرکزی تهران:
در این مرکز یک سیستم سانترال TDE600 به همراه باکس الحاقی TDA620 نصب و راه اندازی گردید.
کارخانه قزوین:
در این مکان نیز همانند دفتر مرکزی یک سیستم سانترال TDE600 و باکس الحاقی TDA620 نصب گردید.
کارخانه اطلس فیلم اشتهارد:
در این کارخانه با وجود یک سیستم TDE200 مرتب سازی و برنامه ریزی صورت گرفت.
در نهایت این سه مرکز از طریق تکنولوژی VOIP با یکدیگر لینک شده و دارای ارتباط داخلی می باشند.
در این پروژه مجموعا" 71 خط شهری و 460 خط داخلی نصب و راه اندازی گردید.