کارآفرینان صنعت ذوب و فلزات

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۵/۲۷

توضیحات پروژه: