پایشگران مدیریت طرح

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۵/۰۷

توضیحات پروژه: