وکیوم پارس

نوع سیستم: TVM200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۹/۱۸

توضیحات پروژه: