هلدینگ ایرانیان فاخر

نوع سیستم: TDA600

ظرفیت سیستم: 960 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۴/۲۴

توضیحات پروژه: