عملیات صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

نوع سیستم: NS500

ظرفیت سیستم: 176 پورت + 960 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۹/۰۲

توضیحات پروژه: