شرکت هلی کوپتری ایران

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم: 96 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۱۰/۱۷

توضیحات پروژه: