شرکت قیر کسری

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم: 160 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۶/۰۸/۲۱

توضیحات پروژه: