سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی

نوع سیستم: TDA100

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۹۱/۰۱/۱۹

توضیحات پروژه: