ذوب و نورد فولاد کرمانشاه

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۶/۱۲/۲۳

توضیحات پروژه: