دنا صنعت

نوع سیستم: TDA200

ظرفیت سیستم:

تاریخ اجرا:۱۳۸۸/۱۰/۰۳

توضیحات پروژه: