الگو تجارت آتیه

نوع سیستم: TDE200

ظرفیت سیستم: 160 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۷/۰۷/۰۸

توضیحات پروژه: