الکترونیک کاران

نوع سیستم: TDA100D

ظرفیت سیستم: 50 پورت

تاریخ اجرا:۱۳۹۴/۰۳/۰۲

توضیحات پروژه: