مقایسه کالا

اندازه گیری میزان عشق درسردترین روزهای سال

اندازه گیری میزان عشق درسردترین روزهای سال

تحقیقات نشان داده است که ژاپنی ها کمتر ابراز علاقه خود را به صورت لفظی یا شفاهی بروز می دهند ،طبق آمارهای سال2016، 84.7%*ازمردم چین احساسات خود را ابراز نمی کنند.  به همین دلیل شرکت پاناسونیک اقدام به نمایش دستاورد خود دراین زمینه پرداخت ، این تجربه نشان می دهد که درجه حرارت بدن افراد(همسر،فرزند) زمانی که احساسات خود را بیان  میکند 8درجه سانتی گراد افزایش می یابد.

شرکت پاناسونیک در 21 ژانویه 2016 اقدام به انتشار ویدئویی که تحت عنوان "LOVE THERMO #WarmUpWithLove" کرد که می تواند تجربیات مربوط به ابراز عشق وعلاقه را در یک روز سرد زمستانی سنجید که تحت عنوان"Fudan Premium (daily premium)"  یا به اصطلاح جایزه روزانه نام گرفت.پیشنهادی که توسط شرکت پاناسونیک ارائه شد از جمله: "Fudan Premium (daily premium)" جدیدترین نرم افزارهای خانگی می باشدکه  باید نقش جدیدی را تحت عنوان : "loving your family more, making your lives even more special."بپزیرند."خانواده خود را بیشتر دوست بدارید وزندگی خود را ویژه تر سازید"

طبق ویدئوضبط شده مراحل کار بدین صورت می باشد:ابزارعشق وعلاقه در بین 6تن از اعضای خانواده نشان داده شده است،که ابتدا افراد خانواده باید به مدت15 دقیقه درآرامش کامل به سر برند.سپس در 20دقیقه اول از هریک از اعضای خانواده تعیین سطحی در زمینه اخلاقیات خوب وبد وهمچنین ویزگی های اخلاقی هر یک از اعضای خانواده به عمل می آید،در مرحله بعد ازاعضای خانواده که درسنجش شرکت خواهند کرد شروع به خواندن نامه ای محبت آمیز از طرف یکی از اعضای خانواده شان می کنند ودرنهایت هدیه ای نیز از آنها دریافت می کنند.

شرکت پاناسونیک قصد  دارد گرمای ناشی از عشقی که بین افراد بیان می شود را نشان دهد،هنگام ابزار احساسات افراد به یکدیگرقبل وبعد از ابراز احساسات، دمای بدن افراد تغییر میکند.پروفسور Fumiko Takaoاز گروه تغذیه بالینی، دانشکده تغذیه بالینی در دانشگاه بین المللی هیروشیما ،کسی است که رابطه بین عقل وقلب افراد را مورد مطالعه وتحقیق قرار داد که چگونه واژه گان میتواند درجه حرارت بدن افراد را افزایش دهد.تحقیقات انجام شده نشان میدهد که مغز هر انسانی به طور معمول از2قسمت برخوردار است.قسمت مهیج(عصب) وقسمت پاراسمپاتی.هنگامی که مادچارهیجان وحالت عصبی می شویم قسمت عصبی یاهمان قسمت  sympathetic مغز فعال می شود وهنگامی که شما آرام هستید قسمت parasympathetic مغزشما فعال می گردد.زمانی که شما نگران یا دچارهیجان می شوید قسمت اول مغز شما فعال خواهد،برهمین اساس،هنگامی که شما ابزارعلاقه همسر یافرزند خود را می شنوید ،سمت چپ مغز شما فعال میگردد وهمین باعث می شود که درجه حرارت بدن شما افزوده شود.( parasympathetic)

 


 

نظرات خبر
نظری ثبت نشده است!