مقایسه کالا

شرکت پاناسونیک و کمک به مردم سیل زده Myanmar

شرکت پاناسونیک و کمک به مردم سیل زده Myanmar

براساس سازمان بین المللی بشردوستانه ژاپن، شرکت پاناسونیک اقدام به کمک به مردمان Myanmar ،که تحت تاثیرسیل اخیر بودند،کرده است.
 Singapore-شرکت پاناسونیک آسیا واقیانوسیه همراه با گروهی ازشرکت های واقع در سنگاپورمبلغS$33,500  برای کمک به سیل زدگان در Myanmar اختصاص ،وبخشی از این بودجه را نیز به صلیب سرخ سینگاپور اختصاص دادند.این بودجه در درجه اول ازطریق بسته های نرم افزاری ژاپن هدایت می شود.
Mr. Toru Nishida،مدیرعامل پاناسونیک آسیا واقیانوسیه میگوید:"این مسئله باعث ناراحتی است که صدهاهزارنفر ازمردم تحت تاثیرسیل عظیم قرار گیرند"
بسیاری از مردم تحت تاثیراین سیل قرار گرفته اند که خانه وخانواده هایشان را از دست داده اند.شرکت پاناسونیک درمواجهه با چنین شرایطی خود را مسئول کمک وامداد رسانی به مردم سیل زده میداند.درادامه باید افزود:شرکت پاناسونیک به منظور پایدار ماندن امداد های خود،اقدام به آموزش مردم سیل زده Myanmar کرد،تادرمواجهه باشرایط بحرانی از قبیل سیل،زلزله و..بتوانند مهارت های لازم ، جهت حفظ جان خود وخانواده خود را کسب کنند. در12 August،اولین جلسه ازاین دوره ذکرشده برگزارشد ،که تقریبن50 نفراز کودکان بین10تا15 سال در این کلاس درمرکز پرورش کودک به نام ((رویای قطار))شرکت داشتند.

 

نظرات خبر
نظری ثبت نشده است!