دوره چهارم: آموزش سیستم های پردازش صدا پاناسونیک KX-TVM

دوره چهارم: آموزش سیستم های پردازش صدا پاناسونیک KX-TVM

دوره چهارم: آموزش سیستم های پردازش صدا پاناسونیک KX-TVM
در این دوره هنرجویان گرامی به طور کلی با سیستم های پردازش صدا و قابلیت های آن آشنا می گردند. هنرجویان می توانند یک سیستم TVM را نصب و راه اندازی نمایند. همچنین با کارت ها و ظرفیت های مراکز مذکور آشنا گردیده و می توانند قابلیت های بی نظیری را در مراکز خود برنامه ریزی نمایند.

پیش نیاز :
1 - مقدمات مخابرات و کلیات مراکز تلفن سانترال
2 - نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA
3 - نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE

دانلود سرفصل های دوره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶