دوره پنجم: آموزش کلیات و قابلیت انتقال صدا در بستر شبکه VOIP

دوره پنجم: آموزش کلیات و قابلیت انتقال صدا در بستر شبکه VOIP

دوره پنجم: آموزش کلیات و قابلیت انتقال صدا در بستر شبکه VOIP
در این دوره از دوره های آموزشی شرکت ایده آل گستر هنرجو با اصول شبکه های کامپیوتری آشنا می گردد. توپولوژی های مختلف شبکه را شناخته و می تواند یک شبکه ساده کامپیوتری را نصب و آدرس نمایی کند. همچنین هنرجو مفاهیم اصلی، سیم کشی و اتصالات شبکه را می آموزد و می تواند دو مرکز مختلف را با استفاده از IP به یکدیگر متصل نماید. در این دوره هنرجو با کارت های داخلی و لینک مدل TDA0470 و TDA0490 و برنامه ریزی آن ها در مرکز سوییچ آشنا می گردد.

پیش نیاز :
1 - نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE

دانلود سرفصل های دوره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶