دوره نهم : آشنایی تخصصی با مراکز تلفن نرم افزاری منبع باز

دوره نهم : آشنایی تخصصی با مراکز تلفن نرم افزاری منبع باز

دوره نهم : آشنایی تخصصی با مراکز تلفن نرم افزاری منبع باز


شامل اطلاعات حرفه ای و امکانات پیشرفته می باشد . شرکت کنندگان این دوره بایستی با امکاناتی مانند ایمیل سرور و فکس سرور و ... آشنا باشند . در این دوره به اموزش روش فعال سازی این امکانات در سیستم می پردازیم .

هدف از برگزاری دوره :

  • ارتقای دانش فنی در حوزه اصطلاحات مخابراتی و مرکز تلفن های نرم افزاری
  • کسب دانش کاربردی-مهارتی در حوزه سانترال

پیش نیاز :

.      آشنایی با کامپیوتر

.      آشنایی با شبکه

.      آشنایی مقدماتی با سیستم عامل لینوکس

مخاطبین دوره :

  • کارشناسان مخابراتی سازمانها
  • دانشجویان حوزه ارتباطات و مخابرات
  • علاقمندان به دانش VoIP

طول اجرای دوره : 2 روز -  9 صبح تا 4 بعد از ظهر

برنامه اجرای دوره :

 

 

دوره تخصصی آشنایی با مرکز تلفن الستیکس

  • اشنایی با دستورات عیب یابی در لینوکس
  • آشنایی تخصصی با Context
  • روش فعال سازی Email SRV
  • روش فعال سازی FAX SRV
  • روش لینک کردن چند مرکز تلفن الستیکس
  • روش لینک کردن الستیکس با دیگر مراکز تلفن
  • اشنایی با المانهای Contact Center
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳