دوره سوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE

دوره سوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE

دوره سوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز تحت شبکه پاناسونیک سری TDE
در این دوره آموزشی سعی می گردد هنرجو تفاوت های مراکز دیجیتال TDA و مراکز مبتنی بر شبکه TDE را بیاموزد. مفاهیم کلیدی تر را آموخته و می تواند سرویس های ویژه ای در مرکز ایجاد نماید. راه اندازی سرویس هایی از قبیل نصب خطوط E1 ، راه اندازی سیستم اپراتور گویا DISA ، سیستم هتلی و یا اجاره ای پس از گذراندن این دوره امکان پذیر خواهد بود.هنرجو قادر است یک مرکز دیگر به صورت مجازی در مرکز TDE خود ایجاد نموده و خطوط داخلی و شهری اینترنتی VOIP را راه اندازی نماید.

پیش نیاز :
1 - مقدمات مخابرات و کلیات مراکز سانترال
2 - نصب و برنامه ریزی مراکز سانترال پاناسونیک سری TDA

دانلود سرفصل های دوره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶