دوره دوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA

دوره دوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA

دوره دوم: آموزش نصب و برنامه ریزی مراکز پر ظرفیت پاناسونیک سری TDA
در این دوره هنرجو با مراکز سانترال سری پرظرفیت TDA و کارت های مربوطه آشنا می گردد. ظرفیت هر یک از محصولات این گروه شامل TDA30 - TDA100 - TDA200 - TDA600 - TDA620 را شناخته و می تواند مراکز مذکور را به صورت سخت افزاری در یک محیط آزمایشگاهی نصب نماید. او همچنین با مفاهیم جدیدی از قبیل کلاس هر داخلی و کاسه زنگ خور ، گروه خط شهری و ... آشنا می گردد و قادر به نصب و راه اندازی مرکز سوییچ سری TDA خواهد بود.

پیش نیاز :
1 - دوره مقدماتی مخابرات و کلیات مراکز سانترال پاناسونیک

دانلود سرفصل های دوره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶