دوره اول: آموزش مقدمات مخابرات و کلیات مراکز سانترال

دوره اول: آموزش مقدمات مخابرات و کلیات مراکز سانترال

دوره اول: آموزش مقدمات مخابرات و کلیات مراکز سانترال
در این دوره سعی می گردد هنر جو با تاریخچه، اصطلاحات و کلیات مخابرات آشنا گردد. رنگ بندی و سیم کشی را آموخته و با انواع اصطلاحات مخابراتی آشنا می شود تا بتواند یک سوییچ کم ظرفیت را در محیط آزمایشگاهی نصب نماید. در طی این دوره هنرجو با یک سیستم کم ظرفیت از سوییچ های شرکت پاناسونیک شامل TEA308, TEM824 ,TES824 آشنا گردیده و قادر است سیستم مذکور را برنامه ریزی کند. همچنین امکاناتی از قبیل دسترسی به خطوط شهری، روش زنگ خوردن خطوط، کد بند و ده ها قابلیت اصلی مراکز سوییچ را در آن فعال یا غیر فعال نماید.

پیش نیاز :
1 - آشنایی جزیی با مخابرات و اصطلاحات آن، آشنایی با مراکز سانترال

  دانلود سرفصل های دوره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۱/۱۷